Přepnout menu Můj účet

Můj předpis na brýle

Co je co:

Předpis na brýle je vystavený optometristou nebo očním lékařem (oftalmologem), který specifikuje hodnoty všech parametrů nezbytných pro výrobu a/nebo výdej správných korekčních pomůcek pro daného pacienta.

Jak číst předpis, tištěná verze:

DO DÁLKY - hodnota dioptrií, potřebných ke korekci vašeho zraku do dálky.

Sféra Dioptrie/Dp - hodnota sférických dioptrií (plusových nebo mínusových), potřebných ke korekci vaší krátkozrakosti nebo dalekozrakosti.

Hodnota -3,75 znamená, že potřebujete 3 a 3/4 dioptrie, která koriguje vaší krátkozrakost. Čím vyšší číslo dioptrie bez ohledu na znaménko, tím silnější čočky potřebujete. Na předpisech se před dioptrickou hodnotou můžete někdy setkat se znaménkem (=). Jedná se o vyjádření mínusové dioptrie. Tato konvence se mezi oftalmology, optometristy a optiky používá ve snaze předcházet případným nedorozuměním z "upsání se" a k vyloučení jakýchkoliv nejasností o dané korekci.

Hodnota +0,50 znamená, že potřebujete půl dioptrie, která koriguje vaší dalekozrakost. Čím vyšší číslo dioptrie bez ohledu na znaménko, tím silnější čočky potřebujete.

Cylindr  - velikost korekce (pokud je zapotřebí) pro odstranění jakéhokoli zkreslení zraku způsobeného nepravidelným zakřivením rohovky, označovaným jako astigmatismus.

Dp - dioptrická síla torické čočky, která koriguje astigmatismus.

Hodnoty Dp -0,25 a osa 130 znamenají, že potřebujete 0,25 cylindrické dioptrie ke korekci vašeho astigmatismu v úhlu 130 stupňů.

Hodnoty Dp -1,00 a osa 80 znamenají, že potřebujete jednu cylindrickou dioptrii ke korekci vašeho astigmatismu v úhlu 80 stupňů.

Osa - směr vestavění cylindru (v případě potřeby) do vašich čoček pro korekci astigmatismu. Měří se ve stupních v rozsahu od 0 do 180.

NA BLÍZKO (addice) - velikost korekce, kterou je třeba přidat k předepsané korekci na dálku, abyste jasně viděl/a blízké předměty, např. při čtení knih nebo map.

Hodnota +2,00 znamená, že potřebujete dodatečné 2 dioptrie do blízka. Tato hodnota je zpravidla u obou očí stejná.

Prisma - jakákoli korekce (pokud je zapotřebí), která pomáhá vyvážit činnost okohybných svalů, aby lépe pracovaly jako pár. 

Basis - směr vestavění prizmatu (pokud je zapotřebí) do vašich čoček. 

Kde se provádí měření zraku:

V ordinaci optometristy nebo očního lékaře nebo ve studiu Easy Optic Vision Center v Praze.
Chcete zakoupit pouze obruby nebo také skla?
Chcete zakoupit pouze brýle nebo brýle včetně dioptických čoček?