Koupi brýlí si můžete do 14 dní od jejich převzetí rozmyslet. V takovém případě postupujte následovně.

a) Do 14 dní ode dne převzetí brýlí pošlete odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy s tímto textem: „Rozhodl jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo:……….“ Datum a podpis.

b) Doručte brýle na naši adresu do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Přiložte, prosím, také kopii výše uvedené zprávy. Případně přineste brýle osobně do Easy Optic Studia.

Easy Optic Sudio
Jugoslávská 659/11
Praha 2
120 00
Provozní doba: po-čt 9:00-19:00, pá 9:00-18:00

Zboží musíte vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu, v hodnotě, v jaké jste zboží převzali.

My brýle prohlédneme, abychom zjistili, zda nejsou poškozené nebo opotřebené. Pokud bude vše v pořádku, vrátíme vám ve lhůtě podle našich obchodních podmínek kupní cenu brýlí (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) bezhotovostně na váš účet.