Přepnout menu

Jaké jsou nejčastější typy očních vad

Nejste sami! Korekci zraku potřebuje více než 50% populace na celém světě.

MYOPIE neboli KRÁTKOZRAKOST

Myopie je stav, kdy je oko příliš dlouhé ve vztahu ke schopnosti rohovky a čočky zaostřit. V důsledku tohoto stavu se světelné paprsky neprotínají v místě nejostřejšího vidění na sítnici, ale před ní.
Krátkozrakost je korigována rozptylnými čočkami, před dioptriemi na vašem předpisu na brýle bude uvedeno znaménko minus (-). Čím je číslo vyšší, tím je krátkozrakost silnější.

HYPERMETROPIE neboli DALEKOZRAKOST

Problém s viděním nastává, protože se světelné paprsky protínají za sítnicí oka. Oko u dalekozrakých jedinců bývá kratší, než je obvyklé.
Dalekozrakost lze korigovat pomocí spojných čoček, které mění zakřivení světelných paprsků procházejících očním aparátem tak, aby se protínaly na sítnici, v místě nejostřejšího vidění. Pokud je u vašich brýlí do dálky uvedeno znaménko plus, např. +1,50, jste dalekozraký/á.

ASTIGMATISMUS

Při astigmatismu rohovka nemá symetrický kulovitý tvar (jako např. tenisový míček), ale podobá se míči ragbyovému, tzn. že příčný meridián má větší zakřivení než meridián k němu kolmý.
Astigmatismus zpravidla způsobuje do určité míry zastřené nebo zkreslené vidění  na všechny vzdálenosti. Mezi projevy nekorigovaného astigmatismu patří únava a bolest hlavy, zejména po delším čtení nebo namáhání zraku.
Astigmatismus bývá často spojen s myopií nebo hyperopií.

PRESBYOPIE

Presbyopie obecně vzniká v důsledku postupné ztráty pružnosti nitrooční čočky.
Presbyopie se zpravidla objevuje po 40. roce, kdy se začíná projevovat neostrým viděním při čtení, šití nebo práci na počítači a únavností očí při práci do blízka. Presbyopie se časem objeví u každého.

A nyní na výběr nových brýlí !

Dámské dioptrické brýlePánské dioptrické brýle
Chcete zakoupit pouze obruby nebo také skla?